Датум: 6-7 март 2019                  Локација: Лион, Франција

Саемот „Global Industrie“ кој ќе се одржи од 5-8 март во Eurexpo изложбениот центар во Лион, Франција е единствениот од својот вид кој ја покрива целата индустрија 4.0 и овозможува откривање и поврзување со партнери, решенија, технологии, услуги и „know- how“. Оваа година се очекувани повеќе од 45 000 посетители од целиот свет.
 
За време на саемот, од 6 до 7 март ќе бидат организирани интернационални бизнис средби каде учесниците, преку претходно закажани средби, ќе имаат можност да запознаат потенцијални бизнис партнери за технолошки, комерцијални или аплицирани истражувачки проекти во полето на Индустријата 4.0.

Кој може да учествува?
 
  • Приватни и јавни индустриски ентитети (компании, кластери, истражувачки лабаратории,
  • Услуги за додадена вредност (истражување и развој, дизајн, производство, одржување, сервиси)
  • Сите видови на пазари на корисници (транспорт и мобилност, енергија, индустрија за храна, хемиска, козметичка, метална, фармацевтска индустрија итн.)
Учеството на саемот „Global Industrie“ (регистрација: http://globalindustrie2019.site.calypso-event.net/en/visiteur.htm), „Industry 4.0 International Days“ конференцијата која ќе се се одржи во рамките на саемот како и бизнис средбите се бесплатни, со задолжителна претходна регистрација на следниот линк: https://industry-days-2019.b2match.io/
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk
Тел: +389 (0) 2 3108891