TOES20170921002 

Се бараат за договори за лиценца со цел да се подобрат вистинските е-билети со нови функции базирани на технологијата од провајдерите за информатички и комуникациски технологии (ИКТ)
 
Еден нов и иновативен систем за електронски билети е развиен заеднички од истражувачи на два шпански универзитети. Таа се базира на технологија која користи мобилни уреди како комуникациска платформа меѓу продавачите и купувачите. Е-системот е безбеден и ефикасен и нуди алтернативно решение за користење на класични хартиени карти. Провајдерите за информатички и комуникациски технологии (ИКТ), специјализирани за полето на е-билети, се бараат за договор за лиценца.
 
Предложениот систем за е-билети може да се користи во различни услуги, така што давателите на услуги можат да го адаптираат системот за да ги исполнат нивните барања. Системот им ги овозможува на корисниците истите својства како и хартиените билети, клиентите можат да се резервираат насекаде, дури и без печатач.Билетите се анонимни и корисниците можат да ги пренесат меѓу нив без интеракција на издавачот на билети или давателот на услуги.
 
Системот овозможува полесна и побрза комуникација помеѓу клиентите и компанијата. Компаниите заштедуваат ресурси и го забрзуваат процесот на управување. Покрај тоа, решението е практично, било за корисниците и за ентитетите. Тоа дава комерцијална предност во споредба со другите решенија, бидејќи безбедноста се смета за суштински дел од системот. На пример, анонимноста за корисниците овозможува прифаќање на системот да биде во висок сооднос.
 
Главните апликации на е-билет се: електронска трговија, транспортни и логистички системи, апликации за туризам, настани за спорт и рекреација, системи за контрола на пристап или мобилни апликации
 
За повеќе информации контактирајте:
Александар Филипоски
Email: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Phone: +389 (0) 2 3108891