Датум: 7-8 мај 2019         Локација: Будва, Црна Гора
 
4тиот Форум на ЕУ стратегија за Јадранскиот и Јонскиот регион (EU Strategy for Adriatic and Ionian Region- EUSAIR) организиран од Црна Гора во блиска соработка со Европската Комисија и EUSAIR Facility Point ќе се одржи на 7-8 мај 2019 во Будва, Црна Гора со водечки слоган „Интеграција за луѓе, развој за регионот“.
Во текот на првиот ден од форумот, 7 мај, ЕЕН организира настан за вмрежување помеѓу организации и мали и средни претпријатија од Јадранскиот и Јонскиот регион.

Распоред:

25 март – 3 мај, 2019 : онлајн регистрација (http://eusair2019.talkb2b.net/)
1 април – 5 мај, 2019 : закажување Б2Б средби
6 мај 2019: прелиминарна агенда на состаноци
7 мај 2019: финална агенда на состаноци и реализација на Б2Б средби
Краен рок за регистрација: 3 мај  2019
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk
Тел: +389 (0) 2 3108891