BOIT20220912006

Италијанската компанија за дигитален маркетинг е иновативна веб-агенција која обезбедува динамични стратегии за процеси на дигитализација, веб маркетинг активности, развој на бизнис, онлајн рекламирање, управување со социјалните медиуми, анализа на големи податоци, идентитет на бренд и дигитални иновации (веб 3.0) на компании-клиенти заинтересирани за зголемување нивниот удел на пазарот. Компанијата бара можности за градење односи според комерцијални и аутсорсинг договори со партнери во Европа и надвор од Европа.

Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk 
Телефон: +389 (0) 2 3108891