ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ за ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ и ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ

ISO 9001:2015 – Систем за управување со квалитет
ISO 14001:2015 – Систем за управување со животна средина
ISO 22000:2018 – Систем за управување со безбедност на храна
ISO 45001:2018 – Систем за управување со безбедност и здравје

ЦЕЛИ И ПРЕДНОСТИ НА ОБУКАТA:

Обуката се спроведува во согласност со правилата, упатствата и програмата на меѓународно признатата организација за обуки Exemplar Global.
Учесниците можат на побрз и пофлексибилен начин да се стекнат со компетенциите:
 • AU – Internal Auditor;
 • TL – Lead / External Auditor;
 • QM – Quality Management System;
 • EM – Environmental Management System;
 • FSM – Food Safety Management System;
 • OHS – Occupation Health & Safety Assessment;
Обуката е по принципот на тренинг обука, каде што учесниците преку предавања, практични примери и вежби ќе стекнат нови и ќе ги унапредат постоечките знаења од стандардите ISO9001, ISO14001, ISO22000 и ISO45001.
Обуката се состои од практични работилници кои им овозможуваат на учесниците да ги идентификуваат потребните методи и техники за планирање, имплементација, и спроведување на интерни и екстерни проверки на менаџмент системи, со соодветна компетентност и ефикасност во реализација на истите.

ОБУКАТА СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА:
 • Директори и менаџери на организации;
 • Координатори и консултанти за менаџмент системи;
 • Проектни менаџери и Менаџери за човечки ресурси;
 • Менаџери и координатори за квалитет;
 • Експерти за заштита на животна средина, за безбедност на храна и безбедност и здравје при работа;
 • Сите кои сакаат да напредуваат во своите професионални кариери.

ДЕТАЛИ ЗА ОБУКАТА:
 • Учесниците добиваат сертификати кои се МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТИ, литература и материјали, ручек, кафе и освежување за време на паузата;
За пријава на три или повеќе кандидати од иста огранизација следува попуст од 10%.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИ
И:
тел: +389 2 3103 671; +389 2 5297 705; моб: +389 75 531 077
e-mail: info@mobeskvalitet.mk; contact@mobeskvalitet.mk
web: www.mobeskvalitet.mk


 

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови