Мобес Квалитет под акредитација на Exemplar Global организира ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ

Мобес Квалитет, под акредитација на Exemplar Global oд 17 – 20.04.2019 година, организира ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ ЗА СТАНДАРДИТЕ:
 
ISO 9001:2015 – Систем за управување со квалитет
ISO 27001:2013 – Систем за управување со безбедност на информации
ISO 22301:2012 – Систем за управување со континуитет во работењето
ISO 45001:2018 – Систем за управување со безбедност и здравје
 
Обуките ќе им овозможат на кандидатите на поуспешен и пофлексибилен начин да го усовршат своето знаење и да стекнат нови вештини во совладувањата на предизвиците кои ги нудат стандардите ISO9001, ISO27001, ISO22301 и ISO45001.
 
До сега на обуките имаат присуствувано повеќе од 500 кандидати од реномирани компании, организации, државни институции.
Целосната референтна листа на компании кои што учествувале на обуките можете да ja видите на следниот линк: http://mobeskvalitet.mk/referentni-listi/seminari-i-obuki/
 
 
Дополнителни информации можете да добиете на:

02 529 77 05; 02 310 36 71; 075 53 10 77

http://contact@mobeskvalitet.mk
http://info@mobeskvalitet.mk

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови