The State of Digital Transformation

Во својата петта година од постоењето, годишното истражување „State of Digital Transformation“ продолжува да ги документира континуирано еволвирачките претпријатија. Како што уништувачките технологии и нивното влијание на организациите и пазарите продолжува да се зголемува и напредува, ова истражување има за цел да ги забележи промените и трендовите кои ја оформуваат модерната дигитална трансформација.

Целосниот извештај може да го пронајдете на следниот линк:
http://content.prophet.com/the-state-of-digital-transformation-2018-2019

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови