Мобес Kвалитет организира интегрирани, акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори

Мобес Квалитет, под акредитација на Exemplar Global oд 13-16.03.2019 година, организира ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ ЗА СТАНДАРДИТЕ:
 
ISO9001:2015 – Систем за управување со квалитет
ISO14001:2015 – Систем за управување со животна средина
ISO45001:2018 – Систем за управување со безбедност и здравје при работа
ISO22000:2018 – Систем за управување со безбедност на храна
 
Обуките ќе им овозможат на кандидатите на поуспешен и пофлексибилен начин да го усовршат своето знаење и да стекнат нови вештини во совладувањата на предизвиците кои ги нудат стандардите ISO9001, ISO14001, ISO45001 и ISO22000.
 
До сега на нашите обуки присуствуваа повеќе од 500 кандидати од реномирани компании, организации, државни институции.
Целосната референтна листа на компании кои што учествувале на обуките можете да ja видите на следниот линк:
 
http://mobeskvalitet.mk/referentni-listi/seminari-i-obuki/
 
Дополнителни информации за обуката можете да добиете ОВДЕ и на:

02 529 77 05; 02 310 36 71; 075 53 10 77
http://contact@mobeskvalitet.mk
http://info@mobeskvalitet.mk

Галерија

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови