2018 Mobile Industry Impact Report: Sustainable Development Goals

Според новото истражување на GSMA, глобалната мобилна индустрија има значајно и мерливо влијание во придонесот  кон целите за одржлив развој на ОН и ја зајакнува својата заложба за подобрување на животите ширум светот.
Годишниот извештај на GSMA  „Mobile Industry Impact“ за 2018 год. издаден во Генералното Собрание на ОН покажува дека индустријата продолжува да го зголемува своето влијание врз сите 17 Цели откако мобилниот стана првиот сектор во светот што се заложи за испорака на Целите за одржлив развој на Обединетите Нации во 2016. Ова растечко влијание го рефлектира глобалниот размер на  мобилната телефонија која обезбедува платформа за поврзување на неповрзаните заедници,  намалување на сиромаштијата, подобрување на пристапот до здравствена заштита и образование како и придонесот кон одржлив економски развој.

Погледнете го извештајот ОВДЕ.

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови