Вебинар- "EIC Pilot 2018 at a glance“

Дата: 14 декември 2018
Вебинарот "EIC Pilot 2018 at a glance“ има за цел да им овозможи на националните контакти од програмата Хоризон 2020 преглед на првата година од имплементацијата на EIC Pilot 2018, вклучувајќи ги и искуствата од 3те главни повици (FET Open, SME Instrument Phase 1 and 2, Fast Track to Innovation). Без посебен фокус на одделни сектори, вебинарот ќе ги потенцира постигнатите резултати во форма на поуки, најдобри практики и успешни примери од првата година.

Агенда:

- Вовед
- FET Open во EIC Pilot 2018
- SME Инструмент и Fast Track to Innovation во EIC Pilot 2018
- Прашања и одговори
- Заклучоци

Вебинарот е организиран од APRE  во име на Access4SMEs и NCP Academy projects.  Сите FET, SME и ARF NCPs (национални контакти) се поканети да учествуваат.

Линк за регистрација: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvdi8Q6XZkBPNsnxBEdcZs2IDYB_8tjQHS4R4DNl_p83Toew/viewform

Контакт лице:
Александар Филипоски
Email: aleksandar.filiposki@yes.org.mk
Phone: +389 (0) 2 3108891

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови