ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ ЗА МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ

Мобес Квалитет, под акредитација на Exemplar Global oд 16 - 19 октомври 2018 година, организира интегрирани акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори за стандардите:

СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ -  ISO9001:2015          
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА – ISO14001:2015
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА – ISO45000:2018
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ НА ИСХРАНА – ISO22000:2018
 
До сега на нивните обуки имаат присуствувано повеќе од 400 кандидати од реномирани компании, организации, државни институции.

Целосна Референтна листа на компании кои што учествувале на обуките можете да ги видите на следниот линк: 

http://mobeskvalitet.mk/referentni-listi/seminari-i-obuki/

За повеќе информации за обуката кликнете овде.

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови