Оглас за вработување на WordPress веб дизајнер

Опис на работата
-дизајн и изработка на веб сајт во WordPress платформа
-полно работно време во канцеларија
-секојдневен контакт со управител на фирмата
-ограничено вработување за времетраење на проектот

Потребни квалификации
-одлично познавање на WordPress платформата
-одлично познавање на front-end технологии како HTML, CSS, JavaScript и jQuery
-одличен осет за веб дизајн
-познавање на search engine op􀆟miza􀆟on

Начин на аплицирање
Испратете кратко CV и ваше портфолио на изработени веб сајтови на следнaта e-mail
адресa: info@synergie-effekte.com

Рок на аплицирање
До 15.02.2018

*Критериум за избор на кандидатите е квалитетот на нивното портфолио.

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови