ЕУ индекс на регионална конкурентност за 2016

Новото издание на ЕУ Индексот на регионална конкурентност (EU Regional Competitiveness Index - RCI) ја покажува континуираната сила на главните региони како и регионите со метрополитски градови. Во северозападниот дел на ЕУ овие конкурентни региони генерираат суштински суфицити што ја подобруваат конкурентноста на соседните региони. Сепак, источните и јужните земји-членки, иако блиску до главни региони, се чини дека не придонесуваат кон зголемување на конкурентноста.
Споредено со претходните две изданија, објавени во 2010 и 2013 година, Малта и неколку региони во Франција, Германија, Шведска и Велика Британија го подобрија својот резултат, додека индексот е намален за Кипар и неколку региони во Грција, Ирска како и Холандија. Во регионите на источните ЕУ членки, конкурентноста претежно е стабилна.
Индексот опфаќа широк спектар на теми, вклучувајќи иновации, управување, транспорт и дигитална инфраструктура, како и мерки на здравје и човечки капитал. Се поголем број региони го користат за да ги идентификуваат нивните предности и слабости и да ги креираат сопствените стратегии за развој.
Извештајот е достапен на следниов линк. 

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови