Како телеком провајдерите ќе прераснат во најзначајни брендови во наредната декада

Во изминатите десет години ретки се индустриите кои забележа силна трансформација карактеристична за индустријата на телекомуникациите. Особено влијание на овој просец имаа напредокот на технологијата како и општата зголемена побарувачка и понуда на мобилни уреди.
 
Со цел да остварат конкурентска предност телекомуникациските компании треба да се фокусираат на следниве работи: обезбедување на врвно искуство на своите клиенти преку квалитетно поврзување, понуда на богата содржина на уникатен и иновативен начин со цел привлекување нови клиенти како и обезбедување широка дигитална содржина.
 
Истражување спроведено од страна на Kantar Worldpanel Comtech покажува дека клучен двигател на лојалност е брза и сигурна конекција. Во денешно време широкопојасниот интернет претставува производ во мала инвестиција од страна на клиентот, но доколку перформансот е неадекватен во тој случај клиентите стануваат незадоволни и искуството станува лично и негативно. Затоа, телеком провајдерите треба да се осигураат дека испорачуваат интернет конекција од најдобра класа и постојано да ја мониторираат услугата.
 
Исто така, компаниите од овој сектор потребно е да генерираат нови извори на приходи преку партнерство со компании кои се исклучително иновативни и нудат производи кои се базираат на содржина која ги привлекува корисниците.  За тоа како телеком провајдерите прераснуваат во вистинска порта кон светот за нивните корисници прочитајте подетално во извештајот.

Превземи документ 
 

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови