Оглас за вработување: Архитектонска визуeлизација

Компанијата Синерги Ефектс ДООЕЛ специјализирана за архитектонска визуeлизација има потреба од 2 лица за работа во областа на 3Д моделирање и графичка обработка на 2Д архитектонски основи.

Опис на работата

  • изработка на дигитални 3Д модели (подготовка за рендер)
  • графичка обработка на 2Д основи
  • полно работно време
  • работа во канцеларија

Потребни квалификации

  • високо техничко образование
  • способност за читање и разбирање на архитектонски планови
  • 3Д моделирање во една од следниве програми AutoCAD, 3D Max или SketchUp
  • графичка обработка на 2Д основи во CorelDRAW или Adobe Illustrator

Начин на аплицирање

Испратете кратко CV  и ваше портфолио (3Д модели и 2Д основи во боја) на следнaта e-mail адресa: info@synergie-effekte.com

Рок на аплицирање

До 30.09.2016 год

*Кандидатите ќе бидат тестирани со пробни изработки.

КАТЕГОРИИ

Популарни тагови