Овогодинешниот Технолошкиот форум ќе се одржи на 16 мај, во Солун. Настанот има за цел да промовира деловни и технолошки партнерства помеѓу компании од секторот на информатичко комуникациските технологии помеѓу земјите од Југоисточна Европа.

Целна група на конференцијата се иновативни компании, универзитети и истражувачки центри од ИКТ секторот кои имаат за цел да ја прошират својата мрежа на соработници. 

Детални информации за настанот има на следниов линк https://technology-forum.eu/

Контакт лице
Александар Филипоски 
Email: aleksandar.filiposki@yes.org.mk