(BRRS20160413001)
 
Српска компанија специјализирана за производство на засладено и сушено овошје, овошје преработено во џем, како и производство на чоколадни плочки наменети за директна потрошувачка или за употреба во слаткари и пекари бара партнери за производство. Заинтересираните компании треба да поседуваат стандарди за квалитет согласно правилата на ЕУ.
Српската компанија се соочува со недостаток на локални партнери кои ќе ги исполнат условите за квантитет и континуитет во снабдувањето со органско или неорганско овошје кои се потребни. Компанијата ќе му достави на потенцијалниот партнерот листа на производи кои му се потребни,а количините ќе бидат наведени во договорот за набавка.
 
Компанијата ги нуди следниве предности за соработка:
 
  • Компанијата е член на кластерот за суво овошје
  • Компанијата има долгогодишна вклученост и експертиза во областа на прехранбената технологија, со акцент на сушење на овошје и производство на овошје и чоколадо.
  • Компанијата има високо образовани вработени (доктори на науки, инженери за храна)
  • Компанијата соработува со институтите за храна
 
Лице за контакт:
Емилија Митевска
emilija.mitevska@mir.org.mk
T: +389 (0) 2 3108 891