Trajnime

Trajanim për zhvillim personal - Parimet e suksesit në bazë të metodës së Jack Canfield

Bëhu versioni më i mirë i vetes!- A doni t’i realizoni ëndrrat dhe qëllimet tuaj?- A doni të keni komunikim më të mirë me të tjerët?- A kërkoni kënaqësi në profesion?- A jeni në kërkim të sukseve më të mëdha në jetë? Mirë se vini në programin për zhvillim personal! :)

Lexo më shumë

Trajnimet falas për themelim të biznesit

Fondacioni PSM, në kuadër të projektit "Integrimi i pakicave etnike në tregun e punës duke fuqizuar potencialin e tyre për punësim" publikisht bën thirrje për paraqitje në trajnimet falas për themelim të biznesit, trajnime që do të realizohen gjatë muajit maj.Në kuadër të trajnimeve, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të mësojnë ...

Lexo më shumë

Thirje për këshillim të karrieres, falas për 50 pjesëmarrës

Fondacioni PSM, në kuadër të projektit "Integrimi i pakicave etnike në tregun e punës duke fuqizuar potencialin e tyre për punësim" publikisht bën thirrje për paraqitje në seancat e këshillimit të karrierës, këto séance do të jenë falas, numri i pjesëmarrësve është 50...

Lexo më shumë

Kategoritë

Fjalët më të përdorura