BRSE20200508001
 
Шведска старт ап компанија има за цел да продава волнени ќебиња. Главните предности за корисникот се висококвалитетен домашен текстил од одржлива волна од Шведска. Компанијата бара европски производител на волнени ќебиња со договор за производство. 
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891