TRRS20181016001
 
Српска компанија која нуди креативен дизајн, инженеринг, консултација и производство на знаци, симболи и други елементи од визуелната комуникација бара нови партнери со  капацитет за know-how и трансфер на технологија во областа на LED 3D знаците.
 
Компанијата нуди 3 различни програми за производство: архитектонско маркирање, индустриско маркирање и промоционално брендирање кои користат високо квалитетно дигитално принтање на големи формати што можат да бидат аплицирани на различни материјали, во сите пригоди и услови. Портфолиото на клиенти вклучува познати хотели, јавни канцеларии, продажни места, бизниси и сл.
 
Потенцијалните партнери треба да имаат широко познавање и искуство во имплементацијата на LED технологијата во индустријата на знаци и производството на  3D знаци во форма на осветлени букви и карактери. Соработката ќе биде регулирана како технички договор за соработка или некој друг вид на договор.
 
Контакт лице:

Александар Филипоски
aleksandar.filiposki@yes.org.mk
тел: +389(0)23108891