BRRO20190308001
Компанија од Трансилванија која е специјализарана во рачно производство на кожени производи: новчаници, тетратки, торби и кутии за очила е заинтересирана  за интернационално проширување на својата бизнис мрежа на добавувачи на високо - квалитетна кожа.

Бараниот интернационален партнер треба да ја снабдува компанијата со следните видови на веќе процесирана, квалитетна кожа: Suede, box и vegetable tanned, во различни бои – тиркизна, жолта, сина, црвена, кафена, со дебелина од 1 до 2 мм. Заинтересираните партнери треба да се во можност да достават и каталог до компанијата од Романија а  деталите, квалитетот и бараните количини ќе бидат дополнително регулирани преку договор за дистрибуција.

Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk
Тел: +389 (0) 2 3108891