BRRO20190122001
 
Романска компанија е заинтересирана да стане дистрибутер на фотоволтаични и термални соларни панели. Компанијата во моментов нуди услуги за проектирање и инсталирање на соларни енергетски системи и други видови електрични инсталации. Потенцијални партнери се производители на трговија на големо на соларни панели. Соработката ќе се заснова на договори за дистрибутивни услуги.
Романска компанија нуди услуги за проектирање и извршување за електрични инсталации, системи за соларна енергија, греење, гас и санитарни инсталации. Компанијата има искусен персонал и ги поседува сите законски дозволи за понуда на високо квалитетни услуги.
Компанијата ужива добра репутација на пазарот како доверлив партнер заради сериозноста и професионалноста на своите услуги. Ова доведе до стабилно зголемување на портфолиото на клиенти со текот на времето, кое во моментов вклучува физички и правни лица во Трансилванија. Романската фирма нуди услуги за индустриски и станбени згради, како и услуги за административни згради.
Земајќи ја предвид стратегијата за развој на компанијата и регистрираниот позитивен тренд на соларни панели во Романија, компанијата е заинтересирана да стане дистрибутер за фотоволтаични и термални соларни панели. Компанијата на тој начин бара деловни партнери, производители или дистрибутери да склучат договори за дистрибутивни услуги.
Компанијата ги нуди следниве предности:
  • Широко познавање на романскиот пазар на соларна енергија;
  • Експертиза во дизајнирање и инсталирање на системи за соларна енергија, и термички и фотоволтаични;
  • Добар потенцијал за продажба, преку веќе воспоставената мрежа на клиенти на компанијата
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891