Романска компанија која работи во областа на земјоделството има намера да инвестира во фабрика за обработка на коноп. Со оглед на актуелната ситуација каде постоечките технологии ја загадуваат водата, компанијата е заинтересирана да инвестира во развој на нова технологија за извлекување на влакната од коноп врз основа на ензимски процес.
Компанијата е во потрага по соработници (истражувачки институти, универзитети или компании) кои се во можност да ја обезбедат потребната технологија за обработка на коноп и извлекување на влакната без загадување на водата.
Контакт лице – Александар Филипоски (Aleksandar.filiposki@yes.org.mk)  

(Реф. број TRRO20161012001)