BRRO20191024001
 
Лоцирана во Клуж-Напока, романската компанија, активна од 2018 година, ги има следниве области на дејствување: дизајнирање и печатење на 3D модели и правење скалирани архитектонски модели почнувајќи од 2D цртежи: од скицата на 2D модел тие се во можност да создадат 3D дизајн и истиот да го испечатат.
 
Во однос на соработката, тие бараат компанија што може да обезбеди долгорочно снабдување со неколку набавки: ролни од нишки од 1,8 mm. Овие ролни треба да бидат изработени од PLA, ABS, PET PET-G или други материјали што се користат во индустријата за печатење во 3D
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891