BRPT20200427001

Португалската компанија поседува 18 годишно искуство во проекти во различни дејности, имено за индустрија, згради и логистика, вклучувајќи ја и првичната дијагностика, презентација на решенија и нивна проценка на трошоците, анализа на економска одржливост/поврат на инвестиции, барање на поддршка за финансирање, услуги за инсталирање и спроведување, следење на тековните активности според потребите на клиентите. Клиентите на оваа компанија се од целата земја во приватниот и јавниот сектор.
 
Со цел да го прошири своето портфолио, компанијата бара нови решенија фокусирани на управувањето со енергијата, особено во намалувањето на потрошувачката на енергија и емисиите на јаглероден диоксид. Компанијата сака да претставува производи на други компании со договор за застапување.
 
Вид на партнер што го бара компанијата: Иновативни технички решенија за управување со енергијата. Специфична област на активност на партнерот: Приватни индустриски компании кои нудат решенија за управување и намалување на потрошувачката на енергија во индустријата, згради и логистиката, кои сакаат да склучат договор за застапување.
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891