BRPL20200723001   
 
Полски производител на додатоци за осветлување и светилки со големо искуство на домашниот пазар бара производители на машини што се користат за плетење на текстил, особено со современи технолошки решенија. Компанијата исто така бара производители на прецизни алатки и машини за сечење дупки во метални елементи.
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891