BRPL20200318001
 
Полска компанија од текстилната индустрија  специјализирана за производство на кревети и торби за домашни миленичиња, бара компании за шиење од Европа кои ќе ги произведуваат овие додатоци за миленичиња, строго според дизајнот и спецификациите дадени од компанијата. Соработката во рамките на договорот за производство ќе започне со месечни нарачки од 1000 парчиња.
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891