BOPL20191003004
 
Полска компанија која  има скоро 30- годишно искуство на пазарот на текстил,  произведува широк спектар на долна облека и облека за жени бара партнери за соработка. Компанијата сака да воспостави соработка заснована врз договор за производство, застапување или услуги за дистрибуција.

Портфолиото вклучува облека од плетени и ткаени ткаенини за жени, ноќници, блузи, гаќи, градници, блузи, како и облека за обликување. Тие воведоа неодамна летни туники и соодветна колекција подготвени за активни жени, специјализирана спортска облека погодна за теретана и отворено.
Компанијата е активна во извозот во земјите од Западна Европа и Русија. Со цел понатамошно прекугранично ширење, компанијата бара трговски посреднички партнери како што се трговски агенти и/или дистрибутери. Полската компанија нуди целосна маркетинг поддршка, со желба за долгорочна деловна посветеност да им обезбеди производи. Компанијата е заинтересирана за соработка со трговци на големо и мало кои бараат да го зголемат своето портфолио. Се разгледува соработка заснована на договор за дистрибутивни услуги. 
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891