BRPL20210614001

 
Полска компанија, основана во 1998 година, обезбедува сеопфатни ИТ услуги за компаниите. Компанијата ќе воспостави соработка со добавувачи на различни видови софтвер за бизниси заинтересирани за влез на полскиот пазар. Компанијата нуди соработка врз основа на договор за застапување.
Оваа мала полска ИТ компанија има 23 годишно искуство во обезбедување на ИТ услуги на компаниите.

Понудата на компанијата меѓу другото вклучува: сервис на ИТ системи, компјутерски мрежи и компјутерски хардвер; софтвер за бизнис менаџмент, сметководство, човечки ресурси, производство и сл;  совети за избор, конфигурација и работа на софтвер и хардвер;  спроведување на обука на вработените во компанијата за користење на хардвер и софтвер;  десктоп компјутери и лаптопи, печатачи, скенери и други периферни уреди како и сите потребни потрошни материјали.

Во моментов, компанијата опслужува над 200 компании од целата земја. Компанијата соработува со редовни клиенти во областа на ИТ услугите и обезбедува постојан систем за ИТ поддршка. Компанијата има искуство во работа со странски компании. Компанијата има склучено неколку партнерски договори со производители на софтвер.
 
  
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk 
Телефон: +389 (0) 2 3108891