Огласи

Индустрија на иднината? Паметна фабрика? Повик за изразување на интерес за дигитализирање на вашите процеси и / или вашата структура / IOT4Индустрија

Iot4Industry има за цел да ги доведе малите и средни претпријатија до повисоко ниво на нов синџир на вредности на паметно производство, зголемување на ефикасноста на производство, без поместување на производството во земји со ниска цена.

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на претпријатија за сертифицирање на ХАЛАЛ систем

Предмет на јавниот повик е субвенционирање на претпријатија за сертифицирање на ХАЛАЛ систем, преку кофинансирање на 70% од докажаните трошоци направени за оваа намена, но не повеќе од 200.000 денари поединечно за секој деловен субјект – барател на средствата.

Прочитај повеќе

Повик за учество во UPSHIFT програмата

Дали имате идеја за производ или услуга коишто сакате да ги развиете? CEED HUB Скопје, со поддршка на канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје и Фондот за иновации и технолошки развој ви нуди можност преку учество во UPSHIFT програмата да ја развиете идејата, да најдете решение на проблемот што сте го препознале и да добиете финансиска поддршка.

Прочитај повеќе

Категории

Популарни тагови