Огласи

Отворен оглас за пракса во Мобес Квалитет

Мобес Квалитет, компанија која нуди услуги за имплементција, обуки и сертфикација на менаџмент системи (ISO стандарди) има потреба од практикант кој ке биде вклучен во процесот...

Прочитај повеќе

Оглас за практикант во КАС СТУДИО

Кас Студио, компанија која за своите клиенти од Западноевропските земји нуди услуги од обалста на 3D визуелизациите, има потрба од практикант...

Прочитај повеќе

Отворени работни позиции во CodeIT

Working on software development. You will work aside with a German company on projects for clients like German Lufthansa, the German Telekom, Roland Berger Strategy Consultants GmbH and more...

Прочитај повеќе

Категории

Популарни тагови