Обуки

ПРЕГОВАРАЧКИ ВЕШТИНИ ЗА УСПЕШЕН БИЗНИС - професионална обука за личен и бизнис развој

Деловното преговарање е перспектива од која зависи целокупниот успех на бизнисот! Подобрете ги сопствените перформанси во преговарањето преку разбирање на скриените елементи на преговарачкиот процес и градете адекватна стратегија за негово успешно развивање и финализирање.

Прочитај повеќе

Интегрирани акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори

Обуките ќе им овозможат на кандидатите на поуспешен и пофлексибилен начин да го усовршат своето знаење и да стекнат нови вештини во совладувањата на предизвиците кои ги нудат стандардите ISO9001, ISO14001, ISO18001 и ISO50001.

Прочитај повеќе

ОБУКА ЗА ИНТЕРАКТИВЕН МАРКЕТИНГ: Социјални медиуми за успешна бизнис комуникација

ткријте ги новите правила на маркетингот и односите со јавноста - употреба на интерактивниот маркетинг, блоговите, онлајн-видеата, мобилните апликации и виралниот маркетинг!

Прочитај повеќе

Категории

Популарни тагови