Обуки

Интегрирани акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори

Обуките ќе им овозможат на кандидатите на поуспешен и пофлексибилен начин да го усовршат своето знаење и да стекнат нови вештини во совладувањата на предизвиците кои ги нудат стандардите ISO9001, ISO14001, ISO18001 и ISO50001.

Прочитај повеќе

ОБУКА ЗА ИНТЕРАКТИВЕН МАРКЕТИНГ: Социјални медиуми за успешна бизнис комуникација

ткријте ги новите правила на маркетингот и односите со јавноста - употреба на интерактивниот маркетинг, блоговите, онлајн-видеата, мобилните апликации и виралниот маркетинг!

Прочитај повеќе

ОБУКА ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Графичкиот дизајн претставува визуелна комуникација, уметност која има конкретна задача и цел. Програмата на оваа обука е конкретна, практична и ориентирана кон уметноста и техниката. Целта на оваа програма е поттикнување на креативноста на учесниците и подигнување на нивото на естетика на графичко изразување и изработка на графички решенија.

Прочитај повеќе

Категории

Популарни тагови