Обуки

Интегрирани акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори

Обуките ќе им овозможат на кандидатите на поуспешен и пофлексибилен начин да го усовршат своето знаење и да стекнат нови вештини во совладувањата на предизвиците кои ги нудат стандардите ISO9001, ISO14001, ISO18001 и ISO50001.

Прочитај повеќе

ОБУКА ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Графичкиот дизајн претставува визуелна комуникација, уметност која има конкретна задача и цел. Програмата на оваа обука е конкретна, практична и ориентирана кон уметноста и техниката. Целта на оваа програма е поттикнување на креативноста на учесниците и подигнување на нивото на естетика на графичко изразување и изработка на графички решенија.

Прочитај повеќе

ПРЕГОВАРАЧКИ ВЕШТИНИ ЗА УСПЕШЕН БИЗНИС - професионална обука за личен и бизнис развој

Деловното преговарање е перспектива од која зависи целокупниот успех на бизнисот! Подобрете ги сопствените перформанси во преговарањето преку разбирање на скриените елементи на преговарачкиот процес и градете адекватна стратегија за негово успешно развивање и финализирање.

Прочитај повеќе

Категории

Популарни тагови