Обуки

Повик за учество на 5-дневен тренинг за иновации (за студенти)

Фондација Претприемачки Сервис за Млади во рамките на проектот „Јакнење на конкурентноста на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“, финансиран од Европската Унија, објавува повик за учество на студенти на 5-дневен тренинг за иновации во периодот од 31 јануари до 6 февруари 2019 година.

Прочитај повеќе

Мобес квалитет организира интегрирани, акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори

Мобес Квалитет, под акредитација на Exemplar Global oд 04-08 декември 2018, организира интегрирани, акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори.

Прочитај повеќе

ОБУКА ЗА НАПРЕДЕН MICROSOFT EXCEL 2013

Превземете иницијатива! Подигнете ја сопствената продуктивност на повисоко ниво, импресионирајте со вашите деловни резултати преку автоматизирање на комплексни пресметки и станете еден од најбараните и високо платени кадри!

Прочитај повеќе

Категории

Популарни тагови