Обуки

Обука “Финансирање на проекти за истражување и иновации преку ЕУ прoграмата Хоризонт 2020“

Фондацијата Претприемачки Сервис за Млади во рамки на проектот „Јакнење на конкурентноста на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“, финансиран од Европската Унија, објавува повик за мали и средни претпријатија за учество на дводневна обука за финансирање на проекти преку програмата Хоризонт 2020

Прочитај повеќе

Интегрирани, акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори за менаџмент системи

Мобес Квалитет, под акредитација на Exemplar Global oд 06-09 ЈУНИ 2018, организира интегрирани, акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори.

Прочитај повеќе

Повик за учество на обуки во областа на младински политики

Повик за учество на три обуки за јакнење на капацитетите на 45 граѓанските организации за влијание врз младинските политики во текот на месец април и мај 2018 година, во Битола.

Прочитај повеќе

Категории

Популарни тагови