Обуки

ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ И ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ ЗА МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМИ

Мобес Квалитет, под акредитација на Exemplar Global oд 07 - 10 јуни во хотел Сити Парк - Скопје, организира интегрирани акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори.

Прочитај повеќе

Обука “Финансирање на проекти за истражување и иновации преку ЕУ прoграмата Хоризонт 2020“

Фондацијата Претприемачки Сервис за Млади во рамки на проектот „Јакнење на конкурентноста на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“, финансиран од Европската Унија, објавува повик за мали и средни претпријатија за учество на дводневна обука за финансирање на проекти преку програмата Хоризонт 2020

Прочитај повеќе

Интегрирани, акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори за менаџмент системи

Мобес Квалитет, под акредитација на Exemplar Global oд 06-09 ЈУНИ 2018, организира интегрирани, акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори.

Прочитај повеќе

Категории

Популарни тагови