Обуки

Интегрирани, акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори за менаџмент системи

Мобес Квалитет, под акредитација на Exemplar Global oд 06-09 ЈУНИ 2018, организира интегрирани, акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори.

Прочитај повеќе

Повик за учество на обуки во областа на младински политики

Повик за учество на три обуки за јакнење на капацитетите на 45 граѓанските организации за влијание врз младинските политики во текот на месец април и мај 2018 година, во Битола.

Прочитај повеќе

Интегрирани, акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори за менаџмент системи

Мобес Квалитет, под акредитација на Exemplar Global oд 18-21 април 2018 година, организира интегрирани акредитирани обуки за имплементатори, интерни и екстерни аудитори.

Прочитај повеќе

Категории

Популарни тагови