Обуки

ОБУКА: Како да започнеш (социјален) бизнис, Струмица

ПСМ Фондација, објавува повик за 5 дневна тренинг програма за почнување на (социјален) бизнис. Сите заинтересирани млади лица, од Источниот и Југоисточниот регион, на возраст од 18 до 30 години, може да се пријават.

Прочитај повеќе

ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ за ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ и ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ

Обуката се состои од практични работилници кои им овозможуваат на учесниците да ги идентификуваат потребните методи и техники за планирање, имплементација, и спроведување на интерни и екстерни проверки на менаџмент системи, со соодветна компетентност и ефикасност во реализација на истите.

Прочитај повеќе

ОБУКА ЗА GDPR Practitioner и DPO – Certified Data Protection Officer 12-13.03.2020

GDPR (General Data Protection Regulation) е директива, која се однесува на заштита на личните податоци и информации, донесена од Парламентот на Европска Унија (ЕУ) по четиригодишна подготовка и расправа, на 14 Април 2016 година и која се применува од 25.05.2018 година.

Прочитај повеќе

Категории

Популарни тагови