Новости

Одржана тркалезна маса на тема Едукација – линк со претприемништво

На 05-ти октомври 2018 (петок), во Хотел Порта во Скопје со почеток од 13 часот, беше одржана тркалезна маса на тема Едукација - линк со претприемништво дел од проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика (We-Contribute).

Прочитај повеќе

Тркалезна маса на тема Едукација – линк со претприемништво

На 05-ти октомври 2018 (петок), во Хотел Порта во Скопје со почеток од 12:30 часот, ќе се одржи тркалезна маса на тема „ Едукација – линк со претприемништво “.

Прочитај повеќе

Стандардизација на мали и средни претпријатија (МСП) он-лајн курсеви

Со цел брз и лесен начи за стандардизација на вашето претпријатие, изработена е алатка за учење за мали и средни претпријатија се состои од 6 модули со поединечни предмети. Секој модул започнува со преглед на целите за учење, проследено со анимација која го објаснува субјектот врз основа на конкретна ситуација.

Прочитај повеќе

Инструменти за финансиска поддршка во рамки на столб 3 од Планот за економски раст

Инструменти за финансиска поддршка во рамки на столб 3 од Планот за економски раст

Прочитај повеќе

Јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија

Предмет на јавниот повик е субвенционирање а микро, мали и средни претпријатија основани од државјани на Република Македонија, кои вработуваат над 3 (три) лица преку субвенционирање на 70% од докажаните трошоци, но не повеќе од 300.000,00 денари.

Прочитај повеќе

Категории

Популарни тагови