TRLT20180518001

Еден од најголемите производители на опрема за телеметрија во Балтичките држави бара технологија за поддршка на развојот на нивните производи. Оваа технологија ќе се користи за да се подобри производството на софтвер на компанијата, овозможувајќи им на производите да имаат поширок спектар на функции, како и поефикасен процес на производство. Компанијата бара комерцијален договор со техничка поддршка, бидејќи ова ќе биде интегрален дел од веќе воспоставени процес.
Фокусирајќи се на испораката на нови, лесни за употреба и подобрувачки алатки за дизајн на платформи, еден од најголемите производители на опрема за телеметрија во Литванија бара технологија која овозможува зголемување на ефикасноста на процесот на програмирање. Програмата има цел да овозможи мулти-корисничко програмирање за време на процесот на пишување на код за програмери.
Оваа технологија мора да ги поддржува GPS-апликациите за програмирање, како и поддршка на процесите за информации за следење на GSM.
Компанијата во моментов работи на повеќе оддалечени локации; затоа, од суштинско значење е хардверската платформа да поддржува далечинско користење.
Предвидено е дека хардверот ќе се купи со  комерцијален договор со техничка поддршка.

За повеќе информации контактирајте:
Александар Филипоски
Email: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Phone: +389 (0) 2 3108891