BRLT20190626001

 
Литванска веледрогерија, специјализирана за продажба на производи за професионална нега на коса и кожа, козметика, парфеми, производи за широка потрошувачка, бара нови добавувачи на познати брендови (производители, дистрибутери, трговци, агенти) кои работат на ова деловно поле. Компанијата се нуди да работи согласно договор за дистрибутивни услуги.
Компанијата е амбициозна, рапидно расте, постојано бара да го прошири своето портфолио на производи. Затоа бара соработка со производители, дистрибутери, трговци, агенти (кои работат со познати брендови) во Европа и пошироко.  Компанијата прво нуди дистрибутивни услуги на локалниот пазар, но продажните канали на компанијата се простираат во повеќе делови на Европа, Азија, па дури и Америка.
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891