BRUK20200724001
 
Компанија од Велика Британија која е специјализирана за додатоци во исхрана, вклучувајќи и природни состојки направени според ексклузивна формула, бара меѓународни партнери за соработка кои може да понудат производство и пакување на нивните капсули и пудри. Предвиденото партнерство ќе биде во форма на договор за производство, договор за услуги или договор за аутсорсинг во зависност од индивидуалните понудени околности.
Компанијата бара партнери со искуство од овој вид на производство кои имаат искуство со работа со МСП на флексибилна основа. Потребно е партнерот да може да произведува релативно мали количини помалку од 100 000 капсули но со можности за зголемување на капацитетот.
 
 
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891