TRUK20180122001

Компанијата од Велика Британија разви платформа за обработка на слики која помага во истраги за идентификација на жртви, во случаи на експлоатација на деца на интернет. Компанијата бара партнери кои имаат напредна технологија за обработка на слики или истражна технологија.  Минатата година, компанијата успеа да процесира над една милијарда слики.

Компанијата бара технолошки (конкретно алгоритам) провајдери кои можат да додадат вредност на нивниот збир на податоци  преку договори за техничка соработка.

Контакт лице
Александар Филипоски
Email: aleksandar.filiposki@yes.org.mk