TRJO20180315001

Компанија од Јордан основана во 1997 година, специјализирана за извлекување и дистрибуција на спа елементи од Мртвото Море на јорданската страна, е снабдувач на суровини (соли, кал и саламура) за козметичката индустрија. Компанијата бара партнери преку договор за соработка за истражување за да ги развијат своите производи за нега на кожата од течна форма во форма на гел.
Како почетници во R & D, компанијата бара партнери со висококвалификувани истражувачи и обучувачи за пренесување на знаењето за да можат да развијат нов оддел за истражување и компанијата да се натпреварува на меѓународно ниво.
 
За повеќе информации контактирајте:
Александар Филипоски
Email: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Phone: +389 (0) 2 3108891