BRIT20210409001


 
Италијанска компанија специјализирана за проектирање и производство на машини за сечење за преработка на камен бара компании за металопреработување, столарија и машинска обработка со договори за производство. Компанијата е специјализирана за машини за сечење за производство на гранит, мермер и камени плочи.
Компанијата, лоцирана во северозападниот дел на Италија, започна во 1998 година со дизајн, развој и производство на машини за сечење за производство на гранит, мермер и камени плочи, користејќи технологија на дијамантска жица.

Рационализацијата на механичките компоненти, совршената синергија меѓу структурната конфигурација, прецизноста на сечењето и прецизноста на движењето гарантираат ефективна, ефикасна и стабилна работа на машините.

Машините имаат портална структура која дава стабилност и цврстина за време на нивното работење. Изборот на материјали, бои и површински третмани влијаат на долговечноста на машината.
Компанијата започна да работи со некои странски пазари и планира да го консолидира своето меѓународно присуство преку договори за заедничко производство.

 
  
Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk 
Телефон: +389 (0) 2 3108891