Брокерскиот настан  е организиран за време на најголемиот и најпознат саем за градежништво во Чешка. Поканети се компании од градежни индустрии кои сакаат да го прошират својот бизнис во странство.
Теми:
  • Архитектонски, дизајн, градежни инжињерски услуги
  • Изградба на објекти
  • Инсталација за градежни објекти
  • Електрична инсталација
  • Градежни материјали
  • Производство на прозорци, врати и скали
  • Греење, климатизација
  • Одржување, реновирање и модернизација
  • Транспорт и логистика
Регистрирајте се на слениот линк http://forarch2018.talkb2b.net/