Виена, 4-6 декември 2018 година
 
Ideal-ist мрежата за ИКТ истражување, во соработка со Enterprise Europe Network, ве поканува да учествувате на брокерски настан со претходно договорени Face2Face состаноци во рамките на најистакнатиот настан "Хоризон 2020" во информатички и комуникациски технологии: ИКТ 2018 .
Овој брокерски настан е единствена можност за мрежно поврзување на актери во областа на ИКТ!
 
 
Зошто да учествувате?
 • Пристап до најновите информации од Европската комисија
 • Градење на квалитетни партнерства за учество во ИКТ во Хоризонт 2020
 • Проектни конзорциуми за повиците од 2018-20 H2020
 • Дискусија  и  развој на нови проектни идеи за ИКТ на меѓународно ниво
 • Нови прекугранични контакти и соработка
 • Промоција на  резултатите од истражувањето, технологиите и know-how
 
 
Кој може да учествува?
Претставници на компании, универзитети и истражувачки институти ширум светот кои работат во ИКТ секторот, заинтересирани за споделување на нови идеи за проектот и изнаоѓање на партнери за соработка.
 
Брокерскиот настан е отворен за сите области поврзани со ИКТ опфатени во Програмата за работа на Хоризонт 2018-20.

ЛИДЕРСТВО ВО  ИНДУСТРИСКИ ТЕХНОЛОГИИ
 • Компоненти и системи
 • Микро-и наноелектроника
 • Фотоника
 • Роботика
 • Компјутери со високи перформанси
 • Софтверски технологии
 • 5G
 • Интернет од следната генерација
 • Интерактивни технологии
 • Вештачка интелигенција
 • Интернет на нештата
 • Социјална мрежа
 • Јазични технологии
 • Инклузија
 • Наука, технологија и уметност
 • Старт-ап и иновации
 • Пред-комерцијални набавки
 • Дејности за меѓународна соработка
 
ЕВРОПСКИ ИНОВАТИВEН СОВЕТ 
 
 • SME Instrument
 • Fast Track to Innovation
 
ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИСКИ ХАБОВИ
 
 • ИКТ иновации за МСП за производство
 • Роботика
 • Иновативни хабови за фотоника
 • Големи податоци
СОЦИЈАЛНИ ПРЕДИЗВИЦИ
 
 • Дигитална трансформација на здравјето и грижата
 • ИКТ во земјоделството и храната
 • ИКТ за енергетска ефикасност
 • Паметни градови и заедници
 • Паметен, зелен и интегриран транспорт
 • Циркуларната економија
 • Вода
 • ИКТ во управувањето
 • ИКТ за европско културно наследство
 • ИКТ за инклузивност
 • Дигитална безбедност и приватност
 • Заштита на критичната инфраструктура
РЕЗЕРВНИ ОБЛАСТИ
 
 • Дигитално производство
 • Дигитално земјоделство
 • Дигитални рурални економии
 • Паметни домови и мрежи
 • Големи податоци за енергија
 • Паметни болници
 • Дигитални платформи
ДРУГИ ОБЛАСТИ
 
 • Одговорно истражување и иновации
 • Општествени науки
Регистрацијата за Face2Face состаноците е можна само преку веб-страницата ИКТ 2018.

 За повеќе информации: https://ict2018.b2match.io/