BOHR20170829001

Хрватски произведувач од областа на металургијата и механичкото инженерство, специјализирана во производството на запчаници, менувачи и други механички елементи со висок квалитет бара партнери за соработка во процесот на производство, сервис или други активности.

Компанијата бара комерцијални партнери за долгорочна соработка регуларанa со производствен договор или под-договор. Соработката би можела да биде во форма на договор за развој и производство на продукт, понуда на услуги на партнерот или во форма на подизведувач кој целосно ќе преземе дел од обврските.

Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk
Тел: +389 (0) 2 3108891