BRHR20190104001
Компанија од Хрватска бара партнери од ЕУ или други земји кои сакаат да го прошират својот бизнис на територијата на Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Словенија и бараат дистрибутери за своите производи за широка потрошувачка (средства за домот, алати, материјали за градење и сл. храна не). Покрај услуги за дистрибуција, компанијата нуди и помош за услуги на големо, малопродажба, складирање, пакување и застапување.

Бараната партнер-компанија може да е од секторот на индустријата, градежништвото, транспортот, авто индустријата, земјоделството и слично, со која ќе биде склучен договор за дистрибуција или услуги.
 
Контакт лице:
Александар Филипоски
Емаил: aleksandar.filiposki@yes.org.mk  
Тел: +389 (0) 2 3108891