BRNL20200116001

Холандската компанија  специјализирана за развој, производство, испорака и инсталирање на производи каде што се вклучени платно, фолија и технички текстил, има развиено церади за семејни товарни велосипеди. Производот се состои во најголем дел од церада и патентите кои се зашиени или порабени на крајниот производ.
 
Компанијата бара производители во други земји со соработка која ќе се заснова на договор за производство. Сите делови се веќе пресечени по големина и ќе бидат доставени од компанијата, засебните делови треба само да се сошијат за да биде готов производот. Бидејќи квалитетот на производите е од витално значење, компанијата сака да може да го гарантира овој квалитет на клиентот. Поради оваа причина, тие ќе обезбедат свои материјали кои веќе се пресечени по големина. Компанијата ќе испорача техничка помош на почетокот на производството.
 

Контакт лице:
Емилија Андонова
emilija.andonova@mir.org.mk
Телефон: +389 (0) 2 3108891