“Healthy Future Partnering Event” е организиран од страна на RTC North во соработка со cекторот за здравствена заштита на Enterprise Europe Network. RTC North е еден од водечките европски центри за технолошки трансфер и услуги во областа на иновации и раст на бизниси.
Настанот преставува платформа за споделување на иновативни технологии, иницирање на соработка и изнаоѓање на нови меѓународни деловни партнери. Учесниците можат да побараат однапред подготвени состаноци според нивните интереси, овозможувајќи да искориститат нивната посета на најефективен начин.
 
Целна публика:
Компании, универзитети и истражувачки организации од Европа и пошироко активни во биомедицинскиот сектор, вклучувајќи:
  • Биотехнологија и фармацевтски сектор
  • Организација на договорите за истражување
  • Организација на договорите за производство
  • Дијагностика
  • Аналитика
  • Медицинска технологија
  • Здравствена заштита
Заинтересирани компании/универзитети за учество можат да аплицираат за добивање грант од 400 фунти за покривање на трошоците за пат и сместување. Критериум претставува компанијата или универзитетот да нуди своја технологија.
 
Регистрацијата е отворена до 5 јуни на https://healthyfuturematch2018.b2match.io/
 
Контакт лице
Александар Филипоски
Email: aleksandar.filiposki@yes.org.mk